Karriär genom nya nätverk

Att ha ett bra europeiskt nätverk med såväl universitet som industri är viktigt, tycker Sviatlana Shashkova och Niek Welkenhuysen. Båda är sedan år 2012 doktorander inom projektet Isolate.

Sviatlana Shashkova säger att förr kunde forskare hålla sig inom sitt eget ämne. Numera måste de vara multidisciplinära för att bedriva framgångsrik forskning.
– Idag mixas alla vetenskaper. Exempelvis jobbar jag med fysiker vilket innebär att jag måste förklara hur biologi fungerar och samtidigt lyssna på fysikerna. Ibland måste jag också anpassa mitt sätt att tänka. Fysikerna förklarar också hur verktygen fungerar så att jag förstår och kan använda dem på egen hand, säger Sviatlana Shashkova.

Hennes kollega Niek Welkenhuysen instämmer:
– Inom fysiken är saker mer svarta eller vita, inom biologin finns fler gråzoner. Själv samarbetar jag med matematiker och tycker att det berikar min forskarutbildning. Dessutom tvingar det mig att lämna min egen bekvämlighetszon.

Forskarna använder jästceller som fungerar som modellsystem för mänskliga organismer.

Forskarna använder jästceller som fungerar som modellsystem för mänskliga organismer.

MÅLET MED PROJEKTET är att forskarna ska utbildas inom singelcellanalys och samtidigt utveckla verktygen som de använder. Singelcellanalys används för att studera komplexiteten och heterogeniteten hos biologiska celler. Många av dagens forskningstekniker kräver stora cellmängder men inom en cellpopulation kan cellernas egenskaper skilja sig åt.
– Att studera celler på populationsnivå kan medföra att vissa egenskaper eller reaktioner döljs. Med hjälp av singelcellanalys lyfts egenskaperna hos varje enskild cell fram och därmed kan flera stora biologiska frågor och problem på sikt lösas, säger Niek Welkenhuysen.
Singelcellanalys kan till exempel användas i cancerforskning där effekten av ett läkemedel kan variera mycket mellan olika celler.

FORSKARNA ANVÄNDER helt vanliga jäst-celler som fungerar som ett modellsystem för mänskliga organismer.
– De är encelliga organismer, men de är också en hel organism, vilket är praktiskt. Jag hade inte arbetat med jästceller innan så det var helt nytt för mig, därför fick jag läsa på en hel del, säger Sviatlana Shashkova.

Redan som 16-åring visste hon att hon ville bli forskare. Hon valde biologisk inriktning på gymnasiet och genom en personlig inbjudan fick hon möjlighet att göra sin grundutbildning inom bioteknologi vid universitetet i Krakow, Polen. Doktorandanställningen hittade hon via en EU-portal på nätet.

FÖR NIEK WELKENHUYSEN var valet inte lika självklart. Under sin grundutbildning åkte han inte på något internationellt utbyte, vilket var något han sedan ångrade. Därför sökte han sig utomlands för att göra sin forskarutbildning.
– Det var först under sista året på min masterutbildning som jag lade märke till att jag hade många intressanta människor omkring mig och det inspirerade mig. En av uppgifterna vid en tenta var att beskriva hur ett forskningsförsök skulle genomföras. När tentan var rättad sa min lärare att mina slutsatser inte var de förväntade men att mina idéer var mycket bra, så jag fick alla mina poäng. Det peppade mig också att vilja börja doktorera, säger Niek Welkenhuysen.

Isolate

ISOLATE är ett så kallat Initial Training Network som syftar till att ge nyblivna forskare möjlighet att förbättra sin forskningskompetens, delta i etablerade forskarlag och förbättra sina karriärmöjligheter. Nätverket finansieras av Marie Curie-programmet inom EU:s sjunde ramprogram. Nio doktorander och två postdoktorer deltar i nätverket.

Läs mer: isolate.gu.se

Sviatlana och Niek

1-2014-isolate-sviatlanaSviatlana Shashkova
Kommer från Minsk i Vitryssland
Masterexamen i bioteknik,
Jagiellonian University i Krakow, Polen
Påbörjade forskarutbildning i biologi vid Göteborgs universitet i juni 2012.
Gör på fritiden: Spelar squash

1-2014-isolate-niekNiek Welkenhuysen
Kommer från Brygge i Belgien
Masterexamen i bioteknik och biokemi, KU Leuven i Leuven, Belgien
Påbörjade doktorandstudier i biologi vid Göteborgs universitet i augusti 2012.
Gör på fritiden: Ägnar sig åt friluftsliv och springer. Har som mål att springa Stockholm maraton.