Havsborstmaskar

Marina skönheter

Forskaren Fredrik Pleijel använder fotografier i sin forskning, till exempel när han beskriver nya arter. Under hösten har man kunnat se hans fantastiska bilder av havsborstmaskar på Fotografiskas höstsalong i Stockholm. I september 2016 fick han också andrapris i fototävlingen the 2016 Royal Society Publishing photography competition, en fototävling för djur- och naturbilder.

Hur kom det sig att du började fotografera små ryggradslösa djur i marin miljö?
– Det började som en del av mitt forskarjobb. Färger och mönster innehåller värdefull information som försvinner så snart man konserverar djuren, och foto är ett sätt att dokumentera den informationen. Så i början fotade jag ”bara” havsborstmaskar, sedan växte fotandet så nu blir det allehanda marina ryggradslösa djur.

Hur hänger fotograferingen och forskningen ihop?
– Ja, som jag sade så är färger, mönster och former ofta endast synliga när djuren är levande. Och i mitt jobb ingår till exempel att beskriva nya arter. Sådana beskrivningar är oftast baserade på döda djur eller på sekvensdata (DNA), och om jag kan bifoga den information som finns hos levande djur så blir beskrivningarna mer kompletta. Sedan är det ju en estetisk upplevelse när djuren är så vackra och man kan fånga detta!