– Med hjälp av data som samlas in från de fordon som befinner sig på vägarna får vi en mycket bättre bild i realtid av hur väglaget ser ut, säger Torbjörn Gustavsson vid institutionen för geovetenskaper.

Mätstation snart i varje nytillverkad volvobil

I Sverige ger 780 mätstationer underlag för hur landets vinterväghållning ska se ut.
Det vill forskarna Torbjörn Gustavsson och Jörgen Bogren ändra på. Inom några år kan deras forskning göra att varje nytillverkad volvobil är med och ger informationsunderlag till vår vinterväghållning.

Den årliga vinterväghållningen i Sverige kostar omkring 2 miljarder kronor. Sedan början av 1980-talet baseras den på Trafikverkets system VVis (Vägväderinformationssystem). Det är 780 mätstationer utplacerade runt om i landet som samlar in information om väderförhållandena, information som sedan används av de entreprenörer som sköter vinterväghållningen. Nackdelen med de fasta mätstationerna är att de ger en begränsad bild av hur verkligheten ser ut. Lösningen för att få bättre informationsunderlag? Använd de bilar som de facto är ute och kör på vägarna.
– Med hjälp av data som samlas in från de fordon som befinner sig ute på vägarna får vi en mycket bättre bild i realtid av hur väglaget ser ut, säger Torbjörn Gustavsson vid institutionen för geovetenskaper.

I dag mäter en modern bil kontinuerligt av sin omgivning på ett antal olika sätt, bland annat temperatur, nederbördsmängd och lufttryck. Det är den informationen som forskarna Torbjörn Gustavsson och hans kollega Jörgen Bogren vill ska samlas in och komplettera den data som kommer från VVis mätstationer. På det sättet kan underlaget för arbetet med driften och underhållet av landets vägar effektiviseras. Fördelarna är många.
– Dels kan det ge ekonomiska vinster om planeringen blir bättre, och dels kan det till exempel göra att färre olyckor sker och att färre bilar kör fast i snö, säger Torbjörn Gustavsson.

Projektet RSI (Road Status Information) är ett samarbete mellan bland andra Göteborgs universitet och Volvo Cars AB. Torbjörn Gustavsson och Jörgen Bogren har tidigare varit med i liknande studier – den gemensamma nämnaren har varit att det har gett ny kunskap om möjligheterna att kombinera data från rullande fordon med annan typ av stationär data. I tidigare projekt har informationen dock inte använts av de entreprenörer som sköter vinterväghållningen, utan fokus har varit att utveckla tekniken. Syftet med RSI är att lyfta kunskapsnivån ytterligare och rikta in tillämpningen mot detektion av väder och väglag.
– Med dagens teknik är det enklare att hantera stora datamängder, så tiden är mogen för att ta den här sortens teknik till den här nivån, säger Jörgen Bogren.

RSI-projektet ska sättas i operativ drift under vintern, och på lång sikt är målsättningen att varje nytillverkad volvobil i framtiden ska vara med och ge information och underlag för arbete med vinterväghållning.

Om RSI (Road Status Information)

Ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Statens Vegvesen, Klimator AB, Volvo VCC, Road-IT AB, Göteborgs Universitet, Vianova.
Tidigare projekt inom samma område är t.ex. BiFi (Bärighetsinformation genom fordonsintelligens) där lantbrevbärarbilar försågs med mätutrustning och avsynade tjälen i vägar.

I ett valt testområde kommer olika typer av fordonsflottor att successivt implementeras som datainsamlare. Via projektet erhålls information om hur många fordon som behövs för att täcka ett område och hur en lämplig täckning av vägnätet kan uppnås via ett aktivt val av fordonsflotta, för att nödvändig information skall kunna genereras. Genom att analysera den information som detta upplägg ger fås kunskap om hur ett nationellt system skulle kunna upprättas.