Med nyfikenhet som drivkraft

Johanna Elam backar inte för olika åsikter. Tvärtom trivs hon med att få del av olika synsätt. Med stor nyfikenhet och intresse för tvärvetenskap undersöker hon nu vad som händer med trägrundläggningar av byggnader i Göteborg när infrastrukturen förändras.

– Det är ett roligt projekt eftersom det är så konkret och engagerar många, säger Johanna Elam. Alla jag talar med har en åsikt, känsla eller insikt, olika infallsvinklar som kan komma till nytta. Jag lägger alla goda råd och på hög och lär inte få idétorka.

Som doktorand i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt jobbar hon med att kartlägga i vilken utsträckning träpålarna i Göteborgs lergrund kan bli angripna av rötsvampar och bakterier när de omgivande förutsättningarna ändras. Doktorandprojektet är en fortsättning av en förundersökning som Johanna Elams handledare Charlotte Björdal genomfört på uppdrag av Västlänken.

Eftersom det bland göteborgare finns en hel del åsikter och känslor runt Västlänken får Johanna Elam ofta frågor och kommentarer som berör det och om staden som står på lera kommer att hålla.
– Så fort jag berättar vad jag arbetar med kommer Västlänken på tal och jag har inget emot det. Men jag önskar att folk inte trodde att jag har alla lösningar! Jag försöker hålla mig neutral och verkligen betona att jag inte håller på med Västlänken. Min forskning är min forskning och Västlänken är Västlänken.

Johanna Elam har sedan hon började i höstas lärt sig mycket nytt om trä och hon visar stolt upp ett diplom från Svenskt Trä. Hon har nyligen placerat ut träprover på olika platser i Göteborg som hon säger ska ”gotta sig” i jorden i två år innan de tas upp och analyseras.
– Vi har också lagt ner mätare som bland annat ger oss uppgift om portryck i leran. Vi vill försöka förstå sambandet mellan miljö och nedbrytning.

Det forskarna hittills sett är att det oftast är de yttersta centimetrarna av träpålarna som blir påverkade. Förundersökningsprojektet har gett en nollpunkt, hur det såg ut 2017. De nya proverna ska förhoppningsvis ge svar på hur lång tid det tar innan träet påverkas av bakterier och hur allvarliga angrepp det blir över tid.

En av anledningarna till att Johanna Elam tagit sig an detta projekt är hennes stora intresse för tvärvetenskap. Hon har en master i fysisk oceanografi och redan under studietiden breddade hon sina kunskaper och läste kemi, biologi och geologi.

– Jag tycker om när jag får lära mig nytt och tillämpa de kunskaper jag har på nya områden.  Det känns som att man hittar bra saker i mötespunkterna mellan olika ämnen.

I doktorandtjänsten ingår också att undervisa, något som Johanna Elam tycker om och vill göra mer av. Lusten att undervisa bidrog i hög grad till att hon valde att doktorera.
–  Ögonblicket när jag ser att de förstår något som de inte förstod innan är härligt. Jag kanske har försökt på olika sätt, och när förståelsen väl kommer, precis där, då är det som ett färdiglöst sudoku. Det är något särskilt när man får det prydligt på plats sådär.

Projektet kommer att fortsätta i fyra till fem år. Så småningom hoppas hon ha en mer stadigvarande form av undervisningsposition, kanske som lektor.
–  Men det blir nog postdok först, säger Johanna Elam.

Johanna Elam

Ålder: 29 år
Är: Oceanograf, tvärvetenskaplig doktorand
Bor: Lägenhet i Linnéstaden
Familj: Sambo
Fritidsintressen: Snowboard (nytt intresse, har bytt från skidor), vandring, segling - allt där man är utomhus är trevligt.
Som lyckligast: På, vid och i havet
Oväntad talang: Mögel! Jag är bra på mögel och kan få vad som helst att mögla. Det är förmodligen en fin omskrivning för att jag är lite slarvig med vad jag har i kylen.