Redskapet CTD används för att ta tester av vattnet.

Med studenter på exkursion

Havet studeras bäst vid havet. Och på havet.
Följ med 13 studenter på marina programmet ut på Gullmarsfjorden i Bohuslän när de gör sin första fältexkursion.

Den tjocka morgondimman håller på att gå över i en något tunnare förmiddagsdimma, men toppen av tornet på Lysekils kyrka är fortfarande dolt. Klockan är strax efter nio på morgonen en onsdagmorgon sent i november. Forskningsfartyget Skagerak stävar ut från Lysekils hamn för att ta sikte mot Alsbäck, med sina 118 meter den djupaste punkten i Gullmarsfjorden.

Peter Tiselius är professor i marin ekologi och ansvarig för fältmomentet i kursen Marina undersökningar, redskap och metoder.
– Studenterna ska få göra olika slags mätningar på sex punkter i fjorden, berättar han och pekar ut var de sex ställena ligger på en karta över fjorden. Vi gör den här exkursionen en gång om året med studenterna. Från början var den fokuserad på oceanografi, men nu är även moment där biologi och kemi ingår med.

De 13 studenter som är med på Skagerak gör sin första termin på det marina kandidatprogrammet. De är indelade i tre olika grupper som växlar mellan stationerna ”Hydrografi”, ”Kemi” och ”Plankton”, och under dagen gör de olika slags tester av vattnet i fjorden. Doktoranden Malin Olofsson är med och leder stationen ”Plankton”. Med hjälp av två olika håvar fångar hon och studenterna in djurarter på 20 och 50 meters djup, samt i Alsbäcks 118 meters djup.
– Syftet är att studenterna sedan får mäta och jämföra antalet djurarter på de olika punkterna, säger hon. De kommer att få ett mått på biomassan, det vill säga mängden djurarter. Tillsammans med de tester de gör i de andra grupperna kommer de sedan att kunna göra en full profil av fjorden.

De två andra grupperna använder redskapet CTD för att ta tester av vattnet. På CTD:n sitter dels åtta meterlånga flaskor som samlar in vatten på olika djup, och dels instrument som samlar in information om bland annat salthalt, syrehalt och temperatur. I olika lab-utrymmen på Skagerak arbetar sedan studenterna febrilt med att se på mätresultaten, och med att analysera vattnet som har samlats in.

Studenten Elenora Van Sitteren avslutar exkursionsdagen med att göra stationen ”Kemi”. Hon tycker att dagen var intressant, om än väldigt kall, och CTD-momenten var de som gav henne mest.
– Det är stor skillnad mellan att läsa om ämnena och att få utföra praktiska moment. Man får en helt annan kontakt med ämnet, säger hon. Som till exempel när vi arbetar med kemi; att det går att se hur syret påverkas i vattnet eller att se hur stor mängden fosfater är.

Strax efter klockan 16 når Skagerak de sista mätpunkterna utanför infarten till Gullmarsfjorden, det som kallas ”tröskeln”. När mätningarna är klara sätter fartyget fart mot Lovéncentret i Kristineberg, söder om Gullmarsfjorden, där studenterna ska få övernatta ombord på Skagerak. I norr syns Lysekil. Dimman har inte släppt taget om kyrktornet.