Naturvetare som yrkesval i ny utställning

Den 12 april invigdes utställningen Framtidsval på Universeum. Utställningen har tagits fram i samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers för att lyfta fram möjliga yrken och utbildningar inom naturvetenskap och teknik.
– Från akademins sida är vi väldigt nöjda med projektet, säger Lennart Sjölin, professor i kemi och medlem i styrgruppen för projektet.

Universeums uppdrag är att positivt påverka barn och ungdomars attityd till naturvetenskap, teknik och matematik. Men även om intresset redan finns hos de unga, är det inte säkert att de vet att man faktiskt kan utbilda sig till naturvetare, eller arbeta som det. Syftet med utställningen Framtidsval är att därför skapa nyfikenhet hos barn och ungdomar för vad en utbildning inom naturvetenskap, matematik och teknik kan leda till, och samtidigt låta dem själva försöka lösa morgondagens problem inom områden som hälsa, transport och miljö.
– Det är viktigt att visa hur spännande naturvetenskap och teknik är och att du som naturvetare kan vara med och lösa framtidens samhällsproblem, säger Lennart Sjölin.

FRAMTIDSVAL ÄR EN informativ och interaktiv utställning, där man också kan lyssna på studenter från Göteborgs universitet och Chalmers som pratar om sina egna framtidsdrömmar och varför de valt att plugga naturvetenskap eller teknik. En av dessa är Beatrice Möberg, som läser molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.
– Jag tyckte att det var kul att vara med i ett projekt som tog upp naturvetenskapens olika sidor på ett roligt och informativt sätt, för att öka barn och ungdomars intresse för naturvetenskap.
Hon tycker att det är viktigt att locka barn och ungdomar till naturvetenskap, och att visa hur mycket i vår vardag som bygger på naturvetenskapen.
– Själv har jag märkt att naturvetenskap blivit stämplat som tråkigt eller jobbigt i skolan, eftersom undervisningen är ganska ensidig. De flesta vet inte hur mångsidig naturvetenskapen är.