Nytt masterprogram ger tvärvetenskaplig kompetens

I framtiden krävs en bred förståelse för frågor om hållbar utveckling och hur olika delar hänger ihop. Därför har Göteborgs universitet utvecklat ett nytt tvärvetenskapligt marint mastersprogram som startar hösten 2019, Master in Sea and Society.

– Det är viktigt med ett långsiktigt program som kan bidra till en ny generation studenter med tvärvetenskaplig grund, säger Per Moksnes som ansvarar för det nya programmet.
Satsningen på tvärvetenskaplig utbildning smygstartade redan i våras med en masterkurs i marin förvaltning som gavs i samarbete mellan naturvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan och samhällsvetenskapliga fakulteten.

När Science Faculty Magazine hälsade på kursen i Botanhuset var det full aktivitet i ett av seminarierummen där studenterna samlats kring en stor spelplan utfälld på flera bord. På spelplanen placerades spelpjäser och färgglada brickor med olika symboler. Det handlar om ett rollspel där studenterna får simulera olika intressegrupper som ska utforma en marin havsplan.

– Det var en svår övning för mig som fick rollen att spela företrädare för olja- och gasutvinning, säger studenten Cecilia Patriksson som tidigare läst miljövetenskap med bred inriktning.

Hon tycker att kursen varit givande då frågorna som tas upp är sådant hon stött på ute i arbetslivet. Syftet med kursen är att ge en överblick över innehåll och krav i de EU-direktiv som reglerar det marina området och ge studenterna en ny typ av tvärvetenskaplig kompetens. Det handlar om att ha en förståelse för hur de olika delarna hänger ihop och påverkar varandra. Exempelvis syftar regelverken inte bara till att skydda naturen, utan det handlar också om nyttjande av de marina resurserna.

I höst ges ytterligare två masterskurser; ”The sea and society relationship” och ”Bluegreen economy and sustainable use of marine resources”. Hösten 2019 startar programmet Master in Sea and Society.