Radio för nyfikna

En forskare. Två nyfikna programledare. 20 minuters personligt samtal. Det är vad naturvetenskapliga fakultetens radioprogram ”Nyfiken på” handlar om.
– I radio kan man fånga färgen i en persons röst, säger Carina Eliasson, en av programledarna.

Studenten Lisa Grettve och kommunikatören Carina Eliasson träffades på Vetenskapsfestivalen, och kläckte tillsammans idén om att göra radioprogrammet ”Nyfiken på” där de intervjuar naturvetenskapliga fakultetens forskare.
– Här får forskarna själva beskriva sitt arbete och det ger dem möjlighet att konkretisera, säger Lisa Grettve. Radio är ett roligt medium, och på många sätt outnyttjat inom forskningskommunikation.

HITTILLS HAR FYSIKERN Anna-Karin Gustafsson, geofysikern Erik Sturkell och kemisten Marica Ericson tagit plats bakom mikrofonen för att berätta om sig själva och sin forskning, och fler forskare är på gång. Med hundratals lärare och forskare anställda på fakulteten kommer Lisa Grettve och Carina Eliasson ha att göra ett tag framöver.
– Det ska vara en bra spridning i programmen, dels mellan olika ämnen och institutioner men också på kön och ålder på de forskare som medverkar, säger Lisa Grettve.
– Olika personer ger olika ingångar och det gör att det blir helt olika sorters program. Ambitionen är att programmen ska öka intresset för forskning och för naturvetenskap, säger Carina Eliasson.

Om Lisa och Carina

LISA GRETTVE
Gör: Studerar journalistik, ska bli vetenskapsjournalist. Har tidigare studerat bland annat biologi och kemi. Gör studentradio på fritiden.
Drömgäst: ”Den amerikanske genetikern Craig Venter, och Thomas Henry Huxley – ”Darwins bulldog” – som förde fram Darwins idéer eftersom Darwin själv var lite blyg.”

CARINA ELIASSON
Gör: Kommunikatör vid naturvetenskapliga fakulteten. Journalistbakgrund med drygt 20 års erfarenhet från främst radio och tv.
Drömgäst: ”Det hade inte varit fel att göra ett program med Marie Curie och Albert Einstein, men det blir ju svårt.”