Studenter med hållbarhetsfokus

Engagemanget är stadigt, tiden och kraften varierande. Så kan man sammanfatta verksamheten i SciSS, Science Students for Sustainability. Nu försöker studenterna blåsa nytt liv i föreningen.

De vill göra många kul saker för att få fart på studentintresset för hållbarhet.
– Utöver klädbytardagar och inspirationsföreläsningar kanske filmkvällar och samarbete kring stadsodling, säger Gabriella Christenson som vill få fler studenter intresserade av att jobba för hållbarhetsfrågor.

Gabriella Christenson pluggar andra terminen på miljövetarprogrammet. Vid sidan om deltar hon som UNDP-informatör i FN-arbetet med att sprida kunskap om de globala hållbarhetsmålen, är med i en FN-miljögrupp och har som volontär jobbat med arbetsmarknadsmässan SPIRA Science.

Men naturvetare är väl alltid intresserade av hållbarhet, behövs föreningen?
– Ja! utbrister Gabriella Christenson. Det räcker inte att ha ett intresse, ska man åstadkomma förändring måste man ta steget från att vara intresserad till engagera sig. Och tillsammans är man starkare.

För många av initiativtagarna till SciSS har tiden inte riktigt räckt till, men nu hoppas de på en nystart.
– Vi är flest miljövetare och vill få in även andra naturvetare, som kemister, biologer och geovetare som kan komma med perspektiv och mångfald, säger Christopher Magnusson som var med och startade föreningen 2015. Efter sin kandidatexamen i miljövetenskap läser han nu en master i biologi.

Det första föreningen gjorde var en ”barbrescue”, en barbecue med varor som affärerna tänkte slänga. Sedan dess har det varit föreläsningar, bokcirkel och senast en välbesökt klädbytardag.
– Det är viktigt att det finns ett sånt här forum för studenter. Vi kan både hjälpa fakulteten med hållbarhetsarbete och lära oss mer om hållbarhetsarbete i vardagen, säger Christopher Magnusson.

I strävan att utveckla föreningen finns egentligen inga begränsningar, förutom pengar.
– Vi skulle kunna åka på resa, plocka skräp, jobba med kajodling, samarbeta med företag, hålla föreläsningar på skolor – det finns hur mycket som helst att göra, säger Gabriella Christenson.
– Många har klimatångest och vet inte riktigt vad de kan göra. Då är det bra att studenter går ihop och kan känna att de gör skillnad.

Både Gabriella och Christopher menar att det även är bra för framtida arbetskarriär att kombinera teoretiska kunskaper med praktiska aktiviteter.
– Det vore kul om föreningen kan fungera som en hubb för alla möjliga initiativ och idéer från medlemmarna. Man får sån energi när det går bra, säger Christopher Magnusson.

https://www.youtube.com/watch?v=yPRCcEXSABw?rel=0