Vårt syre kommer från alger

Syret från vartannat andetag kommer från havet och det är algernas förtjänst. Professor Angela Wulff har ägnat sin forskarkarriär åt dessa betydelsefulla marina arter.

Hälften av syret i atmosfären kommer från havet och då är det framförallt inte makroalgerna som vi ser, till exempel tång, som är de största syreproducenterna. Det är de mikroskopiska algerna växtplankton som står för hälften av syreproduktionen.
– De flesta tror att det är regnskogen. Men alger är otroligt viktigt för vår syreproduktion, säger Angela Wulff, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap.
Alger är nyttiga för syreproduktionen och för att de är basen i havets näringsväv och blir föda åt andra arter. Men alger har många andra användningsområden.
– Det finns väldigt mycket vi använder alger till utan att veta om det. Äter man en tårta eller ett bakverk så är det som gör att vaniljsåsen eller gelen håller ihop också en produkt av alger, som fungerar som konsistensgivare.

1-2013-angelawulff2

– Alger är otroligt viktigt för vår syreproduktion, säger Angela Wulff, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap.

NYLIGEN VAR ANGELA Wulff i Antarktis tillsammans med en av sina doktorander för att studera bottenlevande kiselalger och undersöka hur motståndskraftiga dessa är mot klimatförändringar.
– Kiselalger används till exempel som slipmedel i tandkräm. Det finns väldigt många outnyttjade användningsområden för kilselalger.
På konferensen Harmful Algal Blooms and Climate Change på Wallenberg i slutet av maj står skadliga algblomningar i fokus. Men algblomning är inte alltid dåligt och inte alltid giftigt.
– Man kan dra paralleller till gräs, hade vi inte haft gräs på land så hade vi saknat en massa djur och det är det samma i havet, hade vi inte haft algblomning hade vi inte haft fisk. Men ibland blir det för mycket av det goda och ibland dominerar bara en art, ungefär som att det växer nässlor utanför utedasset eftersom de gillar övergödning.

VID SKADLIGA ALGBLOMNINGAR är algerna för många och det blir syrebrist när de bryts ner, eller så är algerna giftiga. Algblomning är under vissa tider ett bekymmer utmed den svenska östkusten men framförallt är det ett stort problem runt Afrikas och Indiens kust samt Nordamerikas och Sydamerikas kuster.
– Där är algblomning ett gigantiskt problem där människor till och med dör av detta. Nu har vi en pågående klimatförändring och havsförsurning och då vill vi forskare studera om det finns något i detta som skulle kunna göra att vi får ändå fler skadliga algblomningar och vi vill även få svar på frågan om giftiga alger klarar temperaturförändringarna bättre än andra alger.

Lyssna på ett radioinslag med Angela Wulff i programmet Nyfiken på: