Västerhavet på turné

En minibuss fylld med klappakvarium, 110 liter havsvatten, 20 kilo grus, en sjögurka, en död mans hand, fem sjöstjärnor och två marinbiologer har varit på turné i de inre kommunerna i Västra Götaland. Turnén, som gått under namnet Hela Västra Götalands Västerhav, startade i Alingsås i 4 november och avslutades i Skövde den 28 november.

2-2014-turne-01Göteborgs universitet och Lovéncentret har under flera år deltagit i Västerhavsveckan, en temavecka för havsmiljön med aktiviteter i Västra Götalands kustkommuner. Projektet Hela Västra Götalands Västerhav har samfinansierats av Västra Götalandsregionen och Lovéncentret, och är en vidareutveckling av Västerhavsveckan. Martin Larsvik och Marie Moestrup Jensen från Lovéncentret har under fyra veckor besökt högstadie- och gymnasieskolor för att berätta om Västerhavet och diskutera havsmiljöfrågor.

UNDER EN TIMMES lektion har eleverna fått en introduktion till Västerhavet samt se tre nyproducerade kortfilmer om miljöförändringar i havet och om den miljöforskning som sker vid Lovéncentret. De har också fått känna på ett femtontal spektakulära organismer i klappakvariet. Avslutningsvis har eleverna på den interaktiva Västerhavsväggen byggt närings-vävar och diskuterat miljöförändringars påverkan på det marina ekosystemet.  Projektet har även presenterat för kommunala politiker och tjänstemän under besöket i Dals-Ed.
– Under projektets gång deltog cirka 700 personer på sju skolor i Alingsås, Borås, Mellerud, Dals-Ed och Skövde. Lektionen har varit väldigt uppskattad och många elever har kommenterat att de fått en större förståelse för havet och hur hela ekosystemet påverkas vid förändringar, säger Marie Moestrup Jensen, marinbiolog och kommunikatör.

2-2014-turne-03KLAPPAKVARIET HAR varit en stor succé, och många elever har sagt att det var det bästa på timmen. Men även de tre filmerna om främmande arter, havsförsurning och övergödning har varit populära.  Många lärare har efterfrågat att få se dem igen, och de kommer finnas tillgängliga på Lovéncentrets hemsida för alla som vill använda dem.
– Vi har diskuterat vad vi ska ha havet till med eleverna. Vi har också berört om det är bra eller dåligt med förändringar, och att när vissa arter missgynnas så kanske andra arter gynnas. Det har varit väldigt kul för oss att träffa ungdomar som, trots att de inte bor vid kusten, är så engagerade och intresserade, säger Martin Larsvik, marinbiolog och informatör vid Lovéncentret.

Se filmerna om miljöförändringar i havet