Redaktionen för Science Faculty Magazine finns på Fakultetskansliet för naturvetenskap vid Göteborgs universitet. Knutet till redaktionen finns också en vetenskaplig redaktionskommitté med representanter från Naturvetenskapliga fakulteten.

REDAKTÖR

Camilla Persson
031-786 9869
camilla.persson@science.gu.se

REDAKTION

Carina Eliasson
Erika Hoff
Linnéa Magnusson
Tanja Thompson

KONTAKT

Fakultetskansliet för naturvetenskap
Göteborgs universitet
Box 460
405 30 Göteborg

Besöksadress: Guldhedsgatan 5A, 413 20 Göteborg

E-post: info@science.gu.se

www.science.gu.se